เฉลย

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2
คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
 1. 10000 เกาะ
 2. อิสลาม
 3. น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
 4. หมู่เกาะโมลุกกะ
 5. เพราะดินมีความอุดมสมบูรณ์มากและยังอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำมัน

Advertisements

Comments are closed.